Apakah CAPAIAN 1UiTM (UiTM Single Sign On)

CAPAIAN 1UiTM (UiTM Single Sign On) atau lebih singkat lagi WebSSO adalah perkhidmatan yang membolehkan pengguna menggunakan satu nama login dan kata laluan untuk perkhidmatan web UiTM yang berbeza-beza. Teknologi ini dapat melindungi identiti pengguna secara konsisten dan akses ke web applikasi lebih lancar dan cepat. Ia juga membenarkan pengguna membuka web applikasi tanpa login berulang kali dalam satu sesi.

Panduan Tentang Laman Web Single Sign On

Tekan sini untuk Muat Turun